30-06-16

DKV Medicard …onmisbaar op vakantie

 

DKV Assistance: de ideale reispartner tijdens uw verblijf in het buitenland

Met de zomervakantie voor de deur, maken we u graag attent op de dekking in het buitenland die de hospitalisatiewaarborgen van DKV voorzien.

DKV Assistance

U kan van de dekking genieten in het buitenland, vergeet niet  DKV Assistance binnen de 24u te verwittigen ingeval van een plots opgetreden ziekte of een ongeval waardoor U in een buitenlands ziekenhuis opgenomen worden.

Op die manier kan DKV U bijstaan voor het regelen van de hospitalisatiekosten, lokaal transport of eventuele repatriëring. DKV Assistance is wereldwijd geldig, behalve in de landen waarvoor de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies geeft op het moment van vertrek.

 servicenummer +32 (0)2 230 31 32  (24u/24 beschikbaar)

Gelieve ons ook een seintje te geven, zodat wij U ten volle kunnen bijstaan ….

 

Nog even alle dekkingen op een rijtje;

Rechtstreekse betaling van de hospitalisatiefacturen door DKV  ;

Bijstand tijdens een medisch noodzakelijke en onvoorziene hospitalisatie in het buitenland (DKV regelt de communicatie met uw huisarts);

Organisatie en ten laste nemen van:

o    plaatselijk lokaal vervoer naar een ziekenhuis indien medisch noodzakelijk (per ziekenwagen of elk ander vervoermiddel dat de geneesheer geschikt acht);

o    bezoek aan een familielid opgenomen in een buitenlands ziekenhuis;

o    terugkeer van de kinderen naar het land van herkomst in geval van hospitalisatie van de vader of de moeder in het buitenland;

o    repatriëring bij ongeval of ziekte;

o    terugkeer van de andere verzekerde personen in geval van repatriëring (al naargelang het geval);

o    repatriëring van het stoffelijk overschot;

o    verzending van medisch noodzakelijke geneesmiddelen, protheses en brillen;

o    inlichtingen verstrekken over de medische infrastructuur van een land, vaccinaties, …

Wij wensen U alvast een zorgeloze en “gezonde” vakantie !!

 

Veerle & Olivier Vantieghem