We zijn uit elkaar… maar ben ik dan nog wel goed verzekerd?

Wellicht hebben u en uw partner samen verzekeringen afgesloten voor het gezin, de auto, het huis, enzovoort. Maar wat gebeurt er met deze verzekeringen als u uit elkaar gaat? De regel is dat u in alle gevallen uw verzekeringen moet laten controleren om ervoor te zorgen dat u goed verzekerd blijft. Controleer ook of er verzekeringspolissen zijn waarvoor u de begunstigden moet aanpassen.

Autoverzekering

Na het bepalen van wie de auto behoudt, moet mogelijk de naam op de verzekeringspolis en het eigendomsbewijs worden aangepast. Als u het voertuig overneemt of koopt van uw ex-partner, zorg er dan voor dat het voertuig op uw naam wordt geregistreerd.

Overlijdens- of levensverzekering

Wellicht is uw ex-partner de begunstigde van uw overlijdens- en/of levensverzekering. Het is dus aangewezen om ook dit te laten wijzigen.

Bijstandsverzekering

Controleer uw polissen en de vermelde namen. U kunt ze eventueel laten aanpassen of een nieuwe verzekering op uw naam afsluiten.

Beroepsverzekeringen en andere

Mogelijk heeft u alleen of samen met uw ex-partner nog andere verzekeringen waarbij een van u als medeverzekeringnemer en/of begunstigde is aangewezen, zoals een verzekering voor een gewaarborgd inkomen, een effectenverzekering of specifieke beroepsverzekeringen.

We raden u aan om al uw verzekeringspolissen door te nemen en zo nodig aan te passen.

Vraag hiervoor raad aan je verzekeraar.