Kilometerheffing  vanaf 1 april 2016

https://youtu.be/eGMd9fHh-40

Vanaf april 2016 moeten alle eigenaars van vrachtwagens met een MTM van meer dan 3,5 ton een kilometerheffing betalen in België.

Wanneer het maximaal toegestane gewicht van dit trekkend voertuig meer dan 3,5 ton bedraagt, dan is het onderhevig aan de nieuwe kilometerheffing.

Dat wil dus zeggen dat een vrachtwagen van tot 3,5 ton niet onderhevig is aan de kilometerheffing, onafhankelijk van zijn sleep. Een vrachtwagen van 3501 kg zal wel tolplichtig zijn.

Deze maatregel zal van toepassing zijn op autosnelwegen en op bepaalde gewest- en gemeentewegen.

De kilometerheffing zal het bestaande Eurovignet voor vrachtwagens in België vervangen.

Naast de kilometerheffing blijft de jaarlijkse verkeersbelasting bestaan.

Voertuigen die de aard hebben van een landbouw-, tuinbouw- of bosbouwvoertuig, die slechts in beperkte mate worden gebruikt op de openbare weg in België en die uitsluitend worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden kunnen worden vrijgesteld van deze kilometerheffing.

Opgelet, deze vrijstelling moet aangevraagd worden Aanvraag van de vrijstelling van de kilometerheffing

 

Boerenbond op de bres

mede door Boerenbond  kan de land- en tuinbouwsector een beroep doen op drie vrijstellingen:

  • voor landbouwvoertuigen die uitsluitend voor land- en tuinbouw gebruikt worden,
  • voor landbouwvoertuigen die gedeeltelijk voor land- en tuinbouw gebruikt worden (bijvoorbeeld loonwerk),
  • voor niet-landbouwvoertuigen die maximaal dertig dagen per jaar goederen vervoeren op de openbare weg (voornamelijk vrachtwagens met groenten en fruit naar de veilingen).

De eerste vrijstelling wordt decretaal verankerd: ‘Voertuigen die de aard hebben van een landbouw-, tuinbouw- of bosbouwvoertuig, die in België slechts in beperkte mate op de openbare weg gebruikt worden en die uitsluitend gebruikt worden voor landbouw-, tuinbouw-, visteelt- en bosbouwwerkzaamheden.’ Essentieel is dus een dubbel criterium: landbouwvoertuigen én landbouwgebruik. Aannemers die met een tractor wegenwerken uitvoeren, vallen dus niet onder deze vrijstelling.

 

De kilometerheffing wordt berekend met behulp van een gps-toestel in de vrachtwagen. Dat toestel noemt men een ‘On Board Unit’ (OBU).

  • Men kan een OBU bestellen op de Road User Portal van Satellic en het laten opsturen per post of U kunt ook een OBU ophalen bij een van de servicepunten
  • Op de Viapass-website staan de kaarten van de tolwegen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. U vindt er ook de tarieven die op die wegen zullen gelden.
  • De OBU registreert welke afstand de vrachtwagen aflegt op welke weg en berekent de tol die daarmee gepaard gaat.
  • De gegevens worden daarna via GSM-technologie doorgeseind naar een verwerkingscentrum, waar de verwerking gebeurt wat betreft facturen en betalingen.
  • De installatie en uitbating van het systeem gebeurt door Satellic NV.
  • Viapass staat in voor de controle van het systeem. ViaPass doet dat in naam van het Vlaamse, Waalse en Brusselse gewest.