Weet jij wat in je arbeidsreglement staat?

Jouw werkgever is steeds verplicht om een arbeidsreglement op te stellen van zodra hij een werknemer tewerkstelt. Dit is ongeacht of de werknemer voltijds of deeltijds werkt en of hij verbonden is door een arbeidsovereenkomst of door een alternerende opleidingsovereenkomst. Veel werknemers zien dit vaak als een administratieve verplichting, maar eigenlijk is het veel meer dan dat.

“Een arbeidsreglement kan gezien worden als een soort verzekering tegen misverstanden.”

Na het tekenen van je arbeidscontract, is het grondig lezen van het arbeidsreglement waarschijnlijk niet het eerste waar je aan denkt, maar toch is het slim om dit document volledig door te nemen. Het bevat namelijk honderden nuttig afspraken en regels over onder andere jaarlijkse vakantie, arbeidsroosters en ontslag. Voor jou als werknemer is het dus zeker een waardevolle tool die jou op termijn veel kopzorgen en dure conflicten (en in het ergste geval zelfs rechtszaken) kan besparen.

Wat moet je zeker terugvinden in je arbeidsreglement?

In eerst instantie moeten de gegevens van het bedrijf in het reglement staan. Gevolgd door de rechten en plichten van het toezichthoudende personeel, contactgegevens van de bedrijfsraad, de eerstehulpverlener, de artsen in geval van een arbeidsongeval, het comité voor preventie en bescherming op het werk, de vakbondsafvaardiging, en de inspectiediensten bevoegd voor de bescherming van de werknemers.

Ook moet de na te leven opzeggingstermijn steeds vermeld staan in het arbeidsreglement. Een verwijzing ervan naar de wettelijke bepalingen volstaat, maar hoe uitgebreider en gedetailleerder deze beschreven staat, hoe beter. Daarnaast moeten ook de feiten opgesomd worden die kunnen beschouwd worden als een dringende reden die de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt.

Tot slot bevat een arbeidsreglement ook steeds gedetailleerde artikelen over vakantie, feestdagen, deeltijdse arbeid, privacy, GDPR, ziekte enz. Lees ook zeker goed de aanvullende vermeldingen na. Een voorbeeld hiervan is dat je bijvoorbeeld verplicht bent om binnen de 2 dagen na het begin van je arbeidsongeschiktheid een medisch getuigschrift te bezorgen aan de werkgever.

De werkgever is verplicht elke werknemer bij zijn of haar indiensttreding een kopie van het arbeidsreglement te bezorgen. Bovendien moet dit ook met een getekend ontvangstbewijs bewezen worden.

Ben je zelf werkgever en wil je de regelgeving hieromtrent nog eens doornemen, of wil je als werknemer checken hoe compleet jouw arbeidsreglement is? Lees dan hier even alle verplichtingen na.