Schade

Om je schade op goede weg te helpen, kan je ons alvast het aanrijdingsformulier en enkele duidelijke foto’s bezorgen.
Ook bij brand of waterschade zijn foto’s nuttig als eerste evaluatie.

Wij contacteren jou spoedig voor verdere afhandeling.
Bij heel dringende gevallen kan je ons ook buiten de kantooruren contacteren op 09 383 52 22

Schade *invullen aanrijdingsformulier (*Gratis takelen na ongeval – zie tel op verzekeringsbewijs)

Heb je een schadegeval?

Hoe een aanrijdingsformulier invullen?

Stap 1: Vul de gegevens van het voertuig van de tegenpartij in

Stap 2: Vul de gegevens van jouw eigen voertuig in

Opgelet!

Indien je niet overeenkomt met de tegenpartij, bel je beter de politie op!

Indien je wel overeenkomt met de tegenpartij, dient je het aanrijdingsformulier te ondertekenen.

Details

 1. Algemene gegevens
 2. Jouw gegevens
 3. Gegevens tegenpartij
 4. Kruis jouw eigen voertuig aan ter verduidelijking
 5. Duidelijke schets
 6. Schade eigen voertuig
 7. Schade voertuig tegenpartij
 8. Opmerkingen
 9. Handtekeningen

Tips

 • Schrijf duidelijk
 • Controleer voor je tekent want een ondertekend exemplaar mag niet gewijzigd worden

Stap 3: Algemene informatie over het ongeval vermelden

 • Datum
 • Tijdstip
 • Plaats van het ongeval
 • Straatnamen
 • Relevante verkeersborden en lichten
 • Conditie op de weg (vb slecht wegdek)

Stap 4: Teken een situatieschets

 1. Teken de straat met een stippellijn in het midden.
 2. Voertuigen tekenen als rechthoeken.
 3. Voorkant van het voertuig duidelijk aangeven.
 4. Gebruik A en B om de voertuigen aan te duiden.
 5. Geef met pijlen de richtlijnen aan.